Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Společnost POWGEN a.s. snižuje od 1. 1. 2017 cenu tepla v lokalitě Studénka

K tomuto kroku jsme mohli přistoupit zejména díky nižší ceně zemního plynu.

Cena tepla pro domácnosti pro rok 2017 je v průměru o necelé 3 % nižší oproti loňskému roku 2016.

Ceny tepelné energie dodávané společností POWGEN a.s. od 1. 1. 2017

v souladu se Smlouvou o dodávce tepelné energie Vám oznamujeme cenu dodávek tepelné energie v lokalitě Studénka platnou od 1. 1. 2017:

Cena tepelné energie předběžná/zálohová od 1. 1. 2017 Kč/GJ bez DPH Kč/GJ včetně 15% DPH
z horkovodní sítě 518,00 595,70
cena průměrná pro vytápění a přípravu TV 585,00 672,75
cena pro vytápění (na úrovni předání ze sekundárních rozvodů) 603,09 693,55
cena pro přípravu TV (na úrovni předání z výměníkové stanice) 536,28 616,72

Jedná se o předběžně kalkulovanou cenu tepelné energie v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. 11. 2015, k cenám tepelné energie, která obsahuje očekávaný vývoj palivových nákladů a očekávané množství dodávek tepla v roce 2017. Po skončení roku 2017 bude provedena výsledná kalkulace ceny tepelné energie podle skutečně vynaložených nákladů a množství dodávek v daném roce.

Cena tepelné energie pro rok 2017 se oproti ceně roku 2016 snižuje v průměru o necelé 3 %. Snížení ceny tepelné energie je způsobeno zejména nižší cenou zemního plynu, který je rozhodující nákladovou položkou v kalkulaci ceny tepelné energie, vyráběné v tepelných zdrojích naší společnosti.

Výše uvedená cena je základní cenou. Pro zákazníky, kteří mají uzavřenou víceletou smlouvu na dodávku tepelné energie, bude při vyúčtování dodávek odečtena sleva ve výši 11 % z ceny tepelné energie, v souladu s uzavřenou Smlouvou o dodávce tepelné energie.

 

 

 

 

 

 

POW_banner_WEB_levnejsi_teplo_2016

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná plánovaná odstávka ani není nahlášena žádná porucha.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s. 
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.vv1566499956m@wop1566499956
ID:         xrvfrgx
http://pow.mvv.cz

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.