Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Služby

Společnost POWGEN a.s. nabízí zákazníkům ve Studénce kompletní služby spojené s výrobou a dodávkou tepelné energie. Výroba tepelné energie zde probíhá v jednom centrálním zdroji a teplo je dále distribuováno všem zákazníkům napojeným na centrální systém, tedy domácnostem, školám i podnikatelům.

Společnost POWGEN a.s. také v pěti městech České republiky vyrábí elektrickou energii. Elektřina je zde vyráběna v moderních kogeneračních jednotkách, které spoří více jak 20% primárního paliva a významně tak přispívají ke snižování emisí znečišťujících látek, především CO2 a SO2. Vyrobená elektřina je částečně dodávána pro vlastní zásobování provozu a dále do sítí regionálních distributorů.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  Pozor – nová adresa
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.vv1665125936m@wop1665125936
ID:         xrvfrgx
http://pow.mvv.cz