Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Předběžné ceny tepelné energie na rok 2020 v lokalitě Studénka s účinností od 1. 1. 2020

 Úroveň předání
(způsob připojení   odběrného  tepelného   zařízení) 
Cena bez DPH (Kč/GJ)
 z výroby 494,00
 z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 546,80
 ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice, domovní   předávací stanice:  
–          cena pro vytápění 635,44
–          cena pro přípravu TV 569,92

K ceně bez DPH bude připočtena sazba DPH dle platné legislativy.

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového
rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 a cenového rozhodnutí ERÚ
č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, k cenám tepelné energie.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  Pozor – nová adresa
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.vv1638770347m@wop1638770347
ID:         xrvfrgx
http://pow.mvv.cz

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.