Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

POWGEN a.s. vyrábí teplo pro téměř 800 domácností a desítku zákazníků z průmyslu, firem i škol ve Studénce od roku 2010. V pěti městech České republiky také vyrábí elektrickou energii.

Více informací

Předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro lokalitu Studénka
platné s účinností od 1. ledna 2022

 

 Úroveň předání    
(způsob připojení odběrného tepelného   zařízení) 

Cena bez DPH (Kč/GJ)  Cena vč. DPH 10% (Kč/GJ)
 Z výroby 657,00 722,70
 Z primárního rozvodu (horkovodní sítě) 734,00 807,40
 Ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice,   domovní předávací stanice:    
     cena pro vytápění 869,79 956,77
     cena pro přípravu TV 732,46 805,71

Ceny včetně DPH zahrnují sazbu DPH ve výši 10 %, platnou ke dni účinnosti ceníku.

Ceny jsou kalkulovány v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka.

Nepřetržitá poruchová služba

Potíže s dodávkou tepla ve Studénce volejte 
 +420 724 079 030

POWGEN a.s.  Pozor – nová adresa
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.:       +420 556 400 356 
               +420 553 777 561

E-mail: zc.vv1670544889m@wop1670544889
ID:         xrvfrgx
http://pow.mvv.cz